Translate

onsdag 5 april 2017

Svenska dryckesmässor- del 2 Reportage


I det avlånga landet Sverige har vi numer ett stort utbud av alkoholrelaterade mässor med varierande koncept. Det kan handla om allt ifrån whisky, vin och delikatesser, hantverksöl och andra typer av spännande destillat. Att som besökare gästa en sådan tillställning är verkligen en urkul upplevelse då det är lite som ett stort uppdukat ”smörgåsbord” med massvis av godsaker och trevligheter. Det är även en perfekt arena för entusiastiska personer att knyta kontakt med varandra samt att man lättare kan hålla sig uppdaterad vad gäller nyheter, utveckling och trender.

Trots detta så upplever jag att det finns en debatt kring huruvida alla dessa mässor behövs eller inte och att det nästan blir ”lite för mycket av det goda” så att säga. Jag förstår dessa diskussioner och problematiken som kan uppstå med att det finns för många mässor. Men jag har ändå lite svårt att skapa mig en egen uppfattning då jag som person är alldeles för positivt lagd och tycker att det är så väldigt kul med ett stort utbud. Sen vurmar jag alldeles extra för glesbygd och hyser stor glädje för de mässor som arrangeras på de lite mindre orterna så att inte allt koncentreras till storstäderna. Även om viljan finns så har ju inte alla möjlighet att åka långväga resor och ordna med boenden för att kunna delta på de större arenorna.

Efter att ha deltagit på En öl och whiskymässa i Göteborg (som gick av stapeln 24-25 mars och som du kan läsa om här) så har jag funderat på detta och tänkt att det skulle vara intressant att diskutera lite mer med en arrangör och höra hur de tänker kring ämnet. Därför har jag passat på att snacka med den fantastiskt trevliga Stanley Wong som är VD för Svenska Dryckesmässor. Svenska dryckesmässor, som består av ett starkt gäng på fyra personer, är Sveriges största arrangör av dryckesmässor och grundades 2011.Stanley, ni arrangerar just nu åtta stycken egna mässor per år. Vilken var er allra första?
Allt startade med min tid på Conventum i Örebro där jag var projektledare och fick i uppdrag att starta Örebro Öl & Whiskyfestival 2008. Jag startade sedan mitt egna företag 2011 och arrangerade då Karlstad Vin & Deli.

Kan du berätta lite om ert uppdrag som arrangör av Svenska dryckesmässor?
När vi startar upp nya mässor är det alltid i städer som saknar en dryckesmässa i den genre och eftersom att jag och mina kollegor inte bor i de städer som vi arrangerar mässorna i så är det alltid en utmaning att lyckas. En mässa med den mest positiva utvecklingen vi haft är En Öl & Whiskymässa i Göteborg som har dubblat besökarantalet på de fem år som den har varit- från 11500 till 23000 besökare. Även min första mässa som jag startade i Karlstad 2011 är unik. Karlstad Vin & Deli har blivit en given tradition hos värmlänningarna och de senaste fyra åren har det varit slutsålt dagarna innan mässan öppnar.


Vilka positiva erfarenheter har du som arrangör?
Det finns så väldigt många positiva erfarenheter. Vi är just nu fyra personer som arbetar på Svenska Dryckesmässor och vi arrangerar mässor i sex svenska städer tillsammans med över 400 utställare inom mat och dryck. Det gör att vi har kollegor runt om i hela Sverige som tillsammans hjälper oss att utvecklas och bli bättre. Att sedan få träffa alla förväntansfulla besökare 16 dagar om året ger oss verkligen en extra boost att fortsätta med det vi gör.

Vilka svårigheter tycker du att ni stöter på?
Inom alla branscher finns det utmaningar och idag dyker det upp nya dryckesmässor runt om i Sverige som gör att vi ständigt måste hålla hög kvalitet på våra arrangemang. Annars tappar vi både våra besökare och utställare. Samtidigt är det en rolig utmaning som gör att vi aldrig kan luta oss tillbaka och vara nöjda.

Förutom era åtta mässor så finns det många fler mässor runt om i landet. Jag upplever att det pågår en del diskussioner kring huruvida alla dessa mässor verkligen behövs eller inte. Vad är din upplevelse av detta?
Så länge det finns ett intresse för mat och dryck så finns det ett behov av dryckesmässor. Men
precis som inom alla typer av evenemang så blir det tillslut en mättnad och på lång sikt så tror jag inte att alla mässor kommer att överleva. Det handlar om att få en ekonomi i mässorna för att kunna planera långsiktigt och ständigt utveckla koncepten samt att skapa attraktiva mötesplatser som är unika och bestående.


Konkurrerar arrangörerna om samma besökare?

Till viss del gör man det. Framförallt om man arrangerar liknande mässor i en och samma stad.

Upplever ni som arrangörer att det blivit svårare att få tag på utställare då efterfrågan av dessa sker från så många håll?

Självklart får utställarna fler valmöjligheter ju fler mässor det finns men jag tror det blir ännu viktigare att då skapa attraktiva mötesplatser för både utställarna och besökarna. Som arrangör är det viktigt att vara lyhörd och lyssna på både utställarnas och besökarnas behov.


Jag besökte nyligen En öl och whiskymässa i Göteborg och den är verkligen gigantisk. När arrangerades denna mässa för första gången och hur stor lokal hade ni då?

År 2013 var första året vi arrangerad En Öl & Whiskymässa i Göteborg och då hade vi 4 000 kvadratmeter stor mässyta.

Hur många besökare hade ni det första året och hur många utställare var på plats?
Det var 11500 personer som besökte mässan i Göteborg det första året och vi hade cirka 90 stycken utställare.

Hur stor mässhall hade ni i år samt hur många utställare och besökare var på plats?     
I år hade vi 160 stycken utställare och 23 000 besökare på en 16 000 kvadratmeter stor mässyta.

Hur ser Svenska dryckesmässors vision ut just nu? Önskar ni expandera för varje år? Om ja, på vilket sätt? (besökare, utställare, utökat sortiment?)

Vi startar bara upp mässor där det finns ett behov och ett intresse från staden och vi räknar med att expandera med en mässa per år. Vi tycker även att det är viktigt att lyssna på våra utställare och vart de vill synas.

Öl, whisky och destillat är en rätt mansdominerande sfär att komma in i, upplever jag. Vad är din upplevelse?
Det håller jag med om och vi vill gärna se fler kvinnliga besökare på våra öl- & destillatmässor. Dock ser vi att intresset bland kvinnor har ökat, men det är en utmaning både för oss som arrangör och för utställarna att nå dem. 

Vad tror du denna mansdominans beror på?
Öl och sprit har varit något som främst männen druckit förr i tiden och den dryckeskulturen finns till viss mån fortfarande kvar i dagens samhällsklasser men som mer och mer suddas ut.

Som Sveriges största arrangör för dryckesmässor, vad anser du/ni är era största utmaningar inför framtiden?
Idag går allt väldigt fort och trender ändras från år till år. Digitaliseringen skapar nya möjligheter och det dyker upp helt nya typer av mötesplatser så det gäller att vara en del av utvecklingen. För oss handlar det om att ständigt lyssna på marknaden, skapa attraktiva arrangemang, långsiktiga värden och ha skoj på jobbet. Det är det primära.

Slutligen, har du något roligt och betydelsefullt minne från någon av era mässor som du vill dela med dig av?

Efter första året med mässan i Göteborg fick vi en hel del kritik vilket var tufft. Samtidigt gick vi ut tidigt och sa att vi kommer att fördubbla mässan yta och göra massor av andra förändringar. Oavsett vad vi la ut på Facebook så var det bara fokus på kaoset som vi hade första året. Då fanns det en person som skrev att man skulle sluta fokusera på det negativa eftersom att vi hade lyft fram alla förbättringsåtgärder. Personen tyckte att det var bättre att ställa relevanta frågor såsom vilka utställare som kommer, om provningar och sådant som hade en koppling till mässkonceptet.
Jag blev så otroligt glad att det fanns en person som ville stötta oss och detta kommer jag aldrig att glömma. Jag kontaktade även denna person vid ett senare tillfälle för att tala om för honom hur mycket hans kommentar hade betytt för mig. Sedan dess har jag träffat personen i fråga varje gång på mässan och för mig har personens agerande kommit att betyda oerhört mycket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

En ny ängel från Spirit of Hven

  En ny ängel lanseras snart från Spirit of Hven, närmare bestämt 1 mars. Det är en begränsad upplaga om 1683 flaskor varav 1200 säljs via S...