Translate

måndag 9 maj 2022

Reflektion av respons från Svenska whiskyförbundetPå Svenska whiskyförbundets facebooksida fick jag den 8/5 2022 mottaga respons på mitt inspel i forumet ”Lets open up over whisky”; ett forum som startade i september 2021 med syfte att öppna upp diskussionen hur vi tillsammans kan skapa en mer inkluderande whiskyvärld. Denna respons kan således även ses som ett svar på min text ”Lets open up over whisky” som jag publicerade på min blogg Sinnen & Nyanser efter att ha gästat forumet i samband med Cinderella whiskyfair.
Efter att jag läst inlägget som SWF lagt upp valde jag att inte ge mig in i diskussionen eftersom jag inte vill agera i affekt. Dock har jag besvarat responsen för min egen skull då det känns viktigt att sätta ord på mina reflektioner.

Under kvällen samma datum som SWF publicerade sitt inlägg så stängdes kommentarsfunktionen ned av ordförande Peter Borg följt av kommentaren:
Jag som ordförande har ingen anledning att diskutera inkludering med någon som är ute efter publicitet i frågor som ligger utanför det uppdrag vi har i styrelsen. Jag har förklarat å hela styrelsens vägnar hur Svenska whiskyförbundet fungerar och vad vi har att förhålla oss till. Det är klubbarna och inte (personnamn) som avgör hur SWF skall fungera. Medlemmarna, dvs klubbarna har alla möjlighet att påverka förbundets inriktning på ett ordnat sätt. Ni som vill föra en populistisk debatt med personangrepp må göra det i andra forum”.

Nedan följer SWF:s inlägg följt av mina reflektioner i kursivt.


”På Cinderellas whiskymässa gästade bloggaren Annelie Huczkowski forumet "Let’s open up over whisky" som har till syfte att internationellt verka för ökad inkludering i Whisky branschen. Annelie framförde då sin åsikt att det inte är acceptabelt att Whiskyförbundet godkänner klubbar som är enkönade”.

Jag har aldrig sagt att det inte är acceptabelt att godkänna klubbar som är enkönade. Jag har heller aldrig använt det mycket märkliga begreppet ”enkönade”. Dock har jag påtalat, i såväl paneldiskussion såsom blogg, det olämpliga med att SWF tillåter könssegregerade herrklubbar vara medlem i SWF. Jag har dessutom uttryckt mig om att förbundet borde ta ett större ansvar i inkluderingasarbetet; förslagsvis genom att ta tydligare ställning i frågan, att inte tillåta könssegregerade herrklubbar får ta del av förbundets erbjudanden samt att förbundet borde utesluta klubbar som exkluderar potentiella medlemmar pga. kön. Jag försöker dessutom problematisera det faktum att detta gäller herrklubbar och inte klubbar med enbart kvinnor eftersom det sistnämnda oftast är en effekt av att män så många gånger exkluderat kvinnor i whiskyvärlden precis som i sällskapslivet i stort.

”Det skall då påpekas att den typen av kravställning saknas helt i Whiskyförbundets stadgar. Det finns några klubbar som bygger sitt medlemskap på strikt manliga eller strikt kvinnliga medlemmar”. 

Det är beklagligt att det inom Svenska whiskyförbundet totalt saknas stadgar som ställer krav på sina medlemmar om att det inte är tillåtet att diskriminera pga. kön. Att SWF dessutom välkomnar klubbar som strikt bygger på att medlemmar ska tillhöra ett visst kön känns oerhört uråldrigt. Sverige må vara ett litet land i världen, trots det är vi en stor konsument av whisky och har ett gediget antal whiskyklubbar. Om vi nu har ett förbund vars syfte är att ena whiskysverige så är det väl inte mer än rimligt att ställa lite krav? Vi vill väl ändå vara ett föredöme i världen? Vad är annars poängen med ett förbund?

”Om man skall döma utifrån klubbnamnen så är det ungefär lika många av varje, därutöver finns det klubbar som tillämpar andra kriterier såsom samma arbetsplats, yrke, kamratgäng etc”.

Jag tycker det är ytterst märkligt att jämföra kriterier såsom ”samma arbetsplats eller samma yrkesutövande” mot att ”du ska vara bärare av en penis”.

Om medlemkriterier inom SWF skall förändras krävs det en stadgeändring som beslutas av medlemsklubbarna över två årsmöten. Någon motion om förändring i den riktningen finns inte idag vilket kan tolkas som att medlemmarna inte tycker det är en viktigt fråga. 

Jag tror att det finns många medlemmar, såväl klubbar som enskilda personer, som tycker detta är en viktig fråga. Jag tror faktiskt dem allra flesta anser att det är en självklarhet att vi alla ska kunna förenas i gemensamma intressen oavsett kön. Jag ställer mig dock frågande till huruvida förbundet tycker detta är en viktig fråga eller ej med tanke på att det varit ytterst lite arbete kring inkluderingsfrågor överhuvudtaget.
 
”Styrelsen i SWF uppmuntrar alltid ett allmänt inkluderande beteende som var huvudfrågan i det forum som Annelie gästade. Att i allmänhet uppträda på ett inkluderande sätt är varken en stadgefråga eller genusfråga utan en fråga om gott uppförande som är relevant i alla sammanhang.

att uppträda inkluderande är i allra högsta grad en fråga om genus!
 
”Det är olyckligt att i det välmenande forumet ”Let’s open up over whisky” gå utanför ramarna och peka finger på såväl förbund som enskilda klubbar på lösa grunder som dessutom är felaktiga.

Alltså på riktigt, ”Peka finger på lösa grunder”?!?! Om syftet med ”Lets open up over whisky” är att verka för en ökad inkludering inom branschen och whiskyvärlden så kan det omöjligt räknas som att peka finger på lösa grunder när någon (jag) delar med mig av egna erfarenheter, lyfter problematiken och ger förslag på vad som kan göras i arbetet för ökad inkludering.  Jag var inbjuden till panelen i rollen som whiskyintresserad konsument samt för att jag inte arbetar inom branschen och kan därmed ge ett lite mer utifrånperspektiv. I och med att jag bloggar om goda ting såsom whisky fanns det säkerligen en förhoppning om att jag skulle lyfta frågan under såväl paneldiskussion som utanför diskussionstillfället på cinderella whiskyfair, vilket jag också gjort. Vare sig innan eller efter panelen har jag blivit informerad om att jag ska hålla mig inom några specifika ramar.


Om vi alla tillsammans uppmuntrar ett inkluderande tankesätt och uppförande i våra möten kring den goda malten så kommer vi automatiskt  att skapa miljöer med ökad respekt för varandra.

Om det verkligen skulle vara så enkelt så skulle vi inte ha ett problem med inkludering och utanförskap.
Sen är det precis vad jag gör, uppmuntrar till ett mer inkluderande tankesätt genom att påtala vikten av att tänka på hur vi agerar och uppför oss. Detta gäller såväl klubbar som privatpersoner men framförallt anser jag att företag inom branschen samt förbund borde föregå med det allra godaste exemplet.

Jag har dessutom aktivt valt att inte hänga ut någon personligen på både diskussionsforum och i text på bloggen. Detta genom att använda titeln ordförande och noggrant undvikit att nämna namn. Rollen som ordförande kan dock ses som offentlig, åtminstone inom kretsen… vilket man borde vara fullt medveten om när man axlar denna roll. Att hänga ut mitt namn och mig som person verkar man dock inte vara det minsta brydd över.

Någon vecka efter paneldiskussionen blev jag uppringd av en person som blivit uppringd av en person som blivit uppringd av herr ordförande inom SWF. Jag fick då berättat för mig att ordförande kände sig kränkt av mitt påhopp då klubb Habost inte längre är ett sällskap för enbart män utan även välkomnar kvinnor som medlemmar sedan en tid tillbaka. Sedan hur långt tillbaka har jag dessvärre inte fått eller hittat någon konkret information om. Således är den hemsida jag hänvisat till i min text ”Let’s open up over whisky” enligt uppgift inte längre aktuell, även om den fortfarande är fullt synlig och sökbar.
I min text på bloggen tillade jag efter denna information att jag inte är och har aldrig varit ute efter att svartmåla någon. Det kändes viktigt att göra eftersom mitt intresse inte är att sprida osanning. Detta innebär dock inte att jag ber om ursäkt för att jag lyfter problematiken kring mansdominans och sexism inom whiskyvärlden då sakfrågan fortfarande är lika aktuell och viktig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

En ny ängel från Spirit of Hven

  En ny ängel lanseras snart från Spirit of Hven, närmare bestämt 1 mars. Det är en begränsad upplaga om 1683 flaskor varav 1200 säljs via S...